Köpvillkor

Köpvillkor

Dessa köpvillkor (dessa ”villkor”) gäller för dig som privat konsument (nedan nämnd ”du”, ”konsumenten”, ”din” eller ”ditt”) vid beställning av en vara på tillbehorsexperten.se. Om du handlar som näringsidkare gäller villkoren i Köplagen samt särskilda villkor för företag som uttryckligen anges nedan.

Säljare för www.tillbehorsexperten.se är:

SP2 Consulting AB, org.nr. 559100-7280, Brahegatan 1, Box 1124, 415 14 GÖTEBORG (nedan nämnd ”oss”, ”vi”, ”vår” eller ”vårt”)

Kontaktuppgifter:

Epost till kundservice: [email protected]

 • Inledande bestämmelser
 •  

Vid beställning av en vara träffas avtal mellan konsumenten och oss. Avtalet utgörs av dessa villkor samt av dig mottagen orderbekräftelse. I det fall du inte har fått någon orderbekräftelse inom 24 timmar, var vänlig och tag kontakt med oss. Du kan endast beställa varor via vår hemsida tillbehorsexperten.se. Har du inte fyllt 18 år så måste du ha målsmans tillstånd för att handla på tillbehorsexperten.se. Beställda varor förblir vår egendom till dess de till fullo är betalda.

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera felaktigheter (ex. prisfel, faktafel, tekniska fel mm ) på vår hemsida eller dessa villkor. Vi kan välja att avisa en beställning gjord av dig som innehåller sådan felaktighet. Vidare förbehåller vi oss rätten att ändra tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående  avisering. Vi friskriver oss från allt ansvar vad gäller sådana ändringar och av oss avisade beställningar.

Vi förbehåller oss rätten att vid varje tid ändra dessa villkor genom att uppdatera den senaste versionen på vår hemsida.

 • Beställning

När du har lagt en beställning av en vara hos oss får du en orderbekräftelse skickad till den e-post som du angett. Av systemmässiga skäl, kan vi inte göra ändringar i din order. Vid eventuella fel eller ändringar i orderbekräftelser ska du kontakta vår kundservice på [email protected]. Du måste kontakta vår kundservice innan varan har blivit skickad från vårt lager annars är du skyldig att betala fraktkostnaden på 49 kr. Ångrar du ditt köp, se avsnitt ”Ångerrätt” nedan.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om varan är slutsåld.

Du är införstådd med att vi säljer både begagnade och nya varor. Dessa är tydligt sorterade under respektive flik ( ”Begagnade telefoner” och ”Nya telefoner”) på vår hemsida.

 • Priser och betalning

Samtliga priser är inklusive moms med undantag för vissa varor där det istället för moms tillämpas Vinstmarginalbeskattning (VMB).

Fraktkostnad på 49 kr  tillkommer på samtliga beställningar inom Sverige. Andra kostnader kan tillkomma.

I kassan uppges flera alternativ för att betala för din vara. Antingen genom Klarna Checkout (alternativet ”faktura” eller ”direktbetalning”) eller Swish.  

Väljer du att betala med Klarna gällare följande:

Du är införstådd med och accepterar Klarnas villkor som gäller för det betalningsalternativ som du har valt. Väljer du betalningsalternativet ”faktura” görs en sedvanlig kreditupplysning. Vidare är du införstådd med att vi och Klarna är inte samma företag. Vid eventuella problem med betalning ska både Klarna och vår kundservice kontaktas.

Väljer du att betala med Swish gäller följande:

Du är införstådd med och accepterar eventuella villkor som gäller för Swish. Vidare är du införstådd med att vi och Swish inte är samma företag. Vid eventuella problem med betalningen ska vår kundservice kontaktas.

 • Leverans

Dina varor fraktas med DHL och levereras till närmaste DHL Servicepoint inom 3 vardagar räknat från dagen för beställning. Faktura skickas till beställarens registrerade adress.

Vid eventuella förseningar i leveransen informeras du om en ny leveranstid via e-post.

För ej uthämtade varor debiteras du med en frakt- och hanteringsavgift på 275 Kr.  Företag debiteras med minst 275 kr och högst 20% av försäljningspriset på varan.

Kontakta vår kundservice vid utebliven leverans.

 • Fel i leveransen

Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundservice utan dröjsmål, dock senast inom 3 dagar. Om varan är trasig vill vi att du skickar en bild till oss per mail för att kunna göra en reklamationsbedömning. Har vi levererat fel vara, kontakta då oss så skickar vi returinstruktioner och skickar sedan rätt vara till dig. Vi står då för frakten.

Har du uppgett fel adress vid leverans och den är okänd för posten kommer posten att returnera varan. Kostnaden för att skicka vara till rätt adress är 99 kr.

 • Ångerrätt och ’Öppet Köp’

I enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du som privat konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit varan. Denna rätt kan även kallas som rätten till ”Öppet Köp”. Vill du ångra ditt köp måste du meddela vår kundservice på [email protected] inom dessa 14 dagar. Ångerrätten gäller enbart på oöppnade/ouppbrutna förpackningar. Du bekostar själv returfrakten. Retur får ej ske som postförskott. Vidare måste du spara ditt inlämningskvitto – tänk på att du ansvarar för returförsändelsen och risken för frakten fram till oss. Vi rekommenderar dig att alltid skicka dyrare varor spårbart. 

Observera att du måste skicka varan som företagspaket tillsammans med en orderbekräftelse till följande adress:

SP2 Consulting AB
Brahegatan 1

Box 1124
415 14 GÖTEBORG

När vi har fått varan och godkänt returen återbetalar vi pengarna till det konto du använt vid beställning.

Vi erbjuder inte ångerrätt för företag

 • Reklamation

I det fall du önskar att reklamera varan bör du kontakta oss utan dröjsmål efter att du har mottagit varan. Du som köpare har bevisbördan för att påvisa sådant fel eller brist föreligger. Ta kontakt med oss på [email protected] och ange att det gäller en reklamation i ämnesraden på mailet. Du måste alltid ange ordernummer i mejlet och datum för beställning. På vår begäran ska den felaktiga varan utan dröjsmål returneras till oss som företagspaket.  Förutsatt att vi har mottagit den felaktiga varan och godkänt reklamationen, kommer vi att kostnadsfritt skicka en ny vara. Om varan istället har tagit slut eller du har ångrat köpet så återbetalar vi dig för den felaktiga varan samt den eventuella frakten tillbaka senast inom 30 dagar.

Observera att reklamationsrätten är begränsad för förbrukningsvaror såsom batterier. Vårt ansvar för fel i produkter till privata konsumenter är begränsad till vad som anges i dessa villkor samt i tvingande konsumenträttsliga lagar så som konsumentköplagen. Vidare kommer vi aldrig att ta ansvar för förlust av data utan det ligger på ditt ansvar att ta back-up på sådan data.

Specifikt gällande transportskador:

För att reklamationen mot transportören skall kunna hanteras korrekt måste du spara emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.

Reklamationsrätten avser enbart köp som görs av konsumenter och inte företag. Om möjligt så repareras reklamationsberättigade produkter för köp gjorda av företag. Denna rätt gäller i 30 dagar från det att företaget mottagit varan.

 • Garanti

Garanti på produkten ombesörjs av tillverkaren för produkten. Garanti gäller för material- och fabrikationsfel. För begagnade telefoner erbjuder vi 12 månaders garanti.

 • Allmänt om Returer

Har du utövat din ångerrätt/rätten till ’Öppet Köp’, garanti, reklamerat en vara eller av någon annan av oss godkänd anledning returnerat varan till oss står du alltid för risken för varan till dess att den har blivit mottagen av oss och fraktkostnaden, om inget annat uttryckligen angett av oss. Det är på ditt ansvar att varan är rätt paketerad vid sådan frakt.

Observera att du måste skicka varan som företagspaket tillsammans med en orderbekräftelse till följande adress:

SP2 Consulting AB
Brahegatan 1

Box 1124
415 14 GÖTEBORG

 • Återbetalning

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar efter att vi mottagit och godkänt returen. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt vid köpet. Återbetalningen kommer inte att kosta dig någonting.

 •  
 • Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 • Cookies

 Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och innehåller information som gör det möjligt att följa ditt surfande. Cookies används dels för att underlätta användningen av en webbplats genom att t.ex. komma ihåg dina val och inställningar och dels för att utveckla webbplatsen och analysera ditt beteende. Om du inte godkänner cookies-användningen: Spärra cookies i webbläsaren

 • Innehållet i bildfiler, nedskrivning av tredje parts rättigheter

Du som kund hos oss är själv ansvarig för bild och text i det innehåll du överför. Tänk på upphovsrätten när du överför bilder och texter. Du ansvarar för att innehållet är fria från tredje parts rättigheter. Skulle brott mot upphovsrätten uppstå, svarar du för alla kostnader. Detta gäller även om du som kund gjort en egen anpassning av bild och text, alltså individualisering av produkten. Anpassningen får ej göra intrång på tredje part rättigheter. Vi tar inte ansvar för brott mot upphovsrätten. Skulle en tvist uppstå där du antas vara skyldig av intrång på tredje parts rättigheter, ansvarar du själv för samtliga kostnader samt skador.

 •  Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

SP2 Consulting AB, org.nr. 559100-7280, Brahegatan 1, Box 1124, 415 14 GÖTEBORG, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom Tillbehorsexperten.se

Vi värnar om din integritet och vill därför vara öppen och transparent med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi har, i enlighet med tillämplig lag, tagit fram denna policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas och vilka rättigheter du som individ har. Notera att denna policy kan uppdateras från tid till annan för att reflektera gällande lagstiftning. Den uppdaterade versionen kommer att finnas på vår hemsida, större förändringar meddelas per mail till registrerade kunder.

Vi lagrar personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men dessa kan också överföras och behandlas i ett land utanför EES i enlighet med gällande lagstiftning. Skulle en överföring till tredje land göras som inte har adekvat skyddsnivå avseende dataskydd enligt gällande lagstiftning kommer vi att använda oss av standard avtalsklausuler (”SCC”) beslutade av Europeiska Kommissionen.

Enligt tillämplig lag krävs det en rättslig grund för behandling av personuppgifter. Vi använder oss av följande grunder

 • Avtal- för att exempelvis kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som kund gällande ditt köp hos oss.
 • Samtycke- om du exempelvis väljer att via e-post ta emot reklam eller nyhetsbrev så har du fått lämnat samtycke
 • Legitimt intresse-
 • Skyldighet att följa lag- bokföringslagen är en lag som kräver att man sparar fakturaunderlag en viss tid

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Om du besöker oss, gör ett köp, kontaktar oss eller prenumererar på mailutskick från oss lämnar du information om dig som är enligt gällande lagstiftning att anse som personuppgifter.

Detta kan vara

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • personnummer;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
 • information om preferenser och intressen baserat på användning av våra webbplatser;
 • cookie, ip-adresser
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster;

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att

 • Fullgöra köpet som du har gjort hos oss
 • Hantering av exempelvis reklamationer, genomföra betalningar, prenumerationer, kontakt med vår kundtjänst och kommunikation med dig
 • Direkt marknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev
 • Uppfylla krav i bokföringslagen (vi sparar fakturaunderlag)

Vad är dina rättigheter?

 • Begära information om de personuppgifter vi har om dig (’Rätt till tillgång’)
 • Rätt att utfå personuppgifterna i ett strukturerat och läsbart format (’Rätt till dataportabilitet’)
 • Rätt till radering av dina personuppgifter (’Rätten att bli bortglömd’) med några tillfälliga undantag
 • Vi kan inte radera dina personuppgifter vid ett pågående ärende
 • När tillämplig lag eller rättsliga förpliktelser kräver att vi sparar och behandlar dina personuppgifter
 • ’Rätt till rättelse’ av dina personuppgifter.
 • ’Rätt till begränsning’ av dina personuppgifter

Du kan kontakta vår kundservice om du vill utöva dina rättigheter.

Du har även rätt att neka direktmarknadsföring samt rätt till att välja bort marknadsföring. Instruktioner finns i varje utskick från oss till dig som innehåller marknadsföring.

 • Tvist

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Du kan alltid vända dig Allmänna reklamationsnämnden (ARN).  Den är opartisk och ger inte råd till någon av parterna. Vi följer alltid deras rekommendationer. ARN prövar dock i regel inte tvister som avser elektronikvaror och som handlar om summor som understiger 500 kr.

Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt.